مصدق ,مسعود ,مسعود مصدق ,عنوان استاد 

سایت شطرنج رخ

 

مسعود مصدق پور اولین عنوان استاد بین المللی تاریخ شطرنج خراسان  شد. مسعود مصدق پور بعد از کسب عناوین مختلف کشوری و آسیایی و جهانی به عنوان استاد بین المللی رسید. کسب این عنوان را به ایشان و خانواده محترمشان و جامعه شطرنج خراسان تبریک میگم.

منبع اصلی مطلب : شطرنج شهرستان بجنورد
برچسب ها : مصدق ,مسعود ,مسعود مصدق ,عنوان استاد
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : مسعود مصدق پور «استاد بین المللی» شد